آهن مازیار | بازار آهن، مرکز فروش آهن، میلگرد

فروش تخصصی و حرفه ای انواع آهن آلات از تهران. برای خرید و استعلام تماس بگیرید.....

برند ها

سایز

طول

پاکسازی فیلتر
قیمت ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد
   • نبشی فابریک سایز 15 شاخه 6 متری
   • سایز : 15
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 200 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 200
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 200 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • نبشی فابریک سایز 12 شاخه 6 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 12
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 130 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 130
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 130 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 28,600 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:30 )
   • نبشی فابریک سایز 12 شاخه 6 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 12
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 130 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 130
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 130 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • نبشی فابریک سایز 12 شاخه 6 متری
   • انبار تهران(صبا استیل)
   • سایز : 12
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 130 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 130
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 130 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 28,200 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:30 )
   • نبشی فابریک سایز 10شاخه 6 متری
   • انبار تهران(فولاد یزد)
   • سایز : 12
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 90 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 90
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 90 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 26,400 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:30 )
   • نبشی فابریک سایز 10 شاخه 6 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 10
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 88 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 88
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 88 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 28,400 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:30 )
   • نبشی فابریک سایز 10 شاخه 6 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 10
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 88 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 88
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 88 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 27,900 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/02/30 12:37 )
   • نبشی فابریک سایز 10 شاخه 6 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 10
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 88 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 88
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 88 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 26,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/07 10:17 )
   • نبشی فابریک سایز 8 شاخه 6 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 8
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 56 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 56
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 56 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 27,900 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:30 )
   • نبشی فابریک سایز 8 شاخه 6 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 8
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 56 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 56
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 56 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 27,900 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/02/30 12:37 )
   • نبشی فابریک سایز 8 شاخه 6 متری
   • انبار تهران(یزد)
   • سایز : 8
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 56 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 56
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 56 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 26,400 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/07 10:16 )
   • نبشی فابریک سایز 8 شاخه 6 متری
   • انبار تهران (یزد)
   • سایز : 8
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 56 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 56
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 56 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 26,400 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:30 )
   • نبشی فابریک سایز 7 شاخه 6 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 7
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 45 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 45 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 28,600 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:30 )
   • نبشی فابریک سایز 7 شاخه 6 متری
   • کارخانه
   • سایز : 7
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 45 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 45 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • نبشی فابریک سایز 6 شاخه 6 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 6
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 33 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 33 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • نبشی فابریک سایز 6 شاخه 6 متری
   • 0
   • سایز : 6
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 33 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 33 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • نبشی فابریک سایز 6 شاخه 6 متری
   • انبار تهران (زنجان)
   • سایز : 6
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 33 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 33 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 27,400 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:30 )
   • نبشی نورد سایز 5 شاخه 6 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 5
   • نوع تولید : نورد
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • نبشی فابریک سایز 5 شاخه 6 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 5
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 27,400 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:30 )
   • نبشی فابریک سایز 5 شاخه 6 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 5
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 28,200 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/02/30 12:37 )
   • نبشی فابریک سایز 5 شاخه 6 متری
   • انبار تهران (ماهان)
   • سایز : 5
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 26,400 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:30 )
   • نبشی فابریک سایز 4 شاخه 6 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 4
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • نبشی فابریک سایز 4 شاخه 6 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 4
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • نبشی فابریک سایز 4 شاخه 6 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 4
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 27,900 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/02/30 12:37 )
   • نبشی فابریک سایز 3 شاخه 6 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 3
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 9 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 9 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 27,400 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:29 )
   • نبشی فابریک سایز 3 شاخه 6 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 3
   • نوع تولید : فابریک
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 9 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 9 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 27,900 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/02/30 12:37 )
  • برند
  • نام کالا
  • مشخصات فنی
  • واحد
  • مقدار
  • وزن تقریبی(kg)
  • قیمت پایه / تومان
  • قیمت کل(تومان)

ساعت مچی مشکی الکترونیکی

Brand
دسته بندی: الکترونیک
کد: MS46891340

80000 تومان
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..
 • چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی.
 • مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد..