آهن مازیار | بازار آهن، مرکز فروش آهن، میلگرد

فروش تخصصی و حرفه ای انواع آهن آلات از تهران. برای خرید و استعلام تماس بگیرید.....

برند ها

سایز

گرید

طول

پاکسازی فیلتر
قیمت ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد
   • ناودانی سایز 24 شاخه 6 متری
   • سایز : 24
   • گرید : استاندارد
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 150 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 500 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 150
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 150 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ناودانی سایز 22 شاخه 6 متری
   • سایز : 22
   • گرید : استاندارد
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 125 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 500 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 125
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 125 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 54,000 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:39 )
   • ناودانی سایز 20 شاخه 6 متری
   • سایز : 20
   • گرید : استاندارد
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 110 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 500 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 110
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 110 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ناودانی سایز 18 شاخه 6 متری
   • سایز : 18
   • گرید : استاندارد
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 100 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 500 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 100
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 100 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ناودانی سایز 16 شاخه 6 متری
   • انبار تهران (شکفته مشهد)
   • سایز : 16
   • گرید : استاندارد
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 85 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 500 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 85
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 85 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 29,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:41 )
   • ناودانی سایز 14 شاخه 6 متری
   • انبار تهران (شکفته)
   • سایز : 14
   • گرید : استاندارد
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 75 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 500 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 75
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 75 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 28,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:41 )
   • ناودانی سایز 12 شاخه 6 متری
   • انبار تهران (شکفته)
   • سایز : 12
   • گرید : استاندارد
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 62 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 500 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 62
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 62 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 10
   • گرید : استاندارد
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 52 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 500 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 52
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 52 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 28,000 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:39 )
   • ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 10
   • گرید : استاندارد
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 52 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 500 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 52
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 52 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 27,900 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/07 10:37 )
   • ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری
   • انبار تهران(فولادنستا)
   • سایز : 10
   • گرید : استاندارد
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 52 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 500 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 52
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 52 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 27,400 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:41 )
   • ناودانی سایز 8 شاخه 6 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 8
   • گرید : استاندارد
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 44 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 500 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 44
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 44 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ناودانی سایز 8 شاخه 6 متری
   • انبار تهران ( فولاد نستا)
   • سایز : 8
   • گرید : استاندارد
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 44 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 500 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 44
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 44 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 27,800 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:41 )
   • ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری
   • انبار تهران (فولاد تهران)
   • سایز : 6
   • گرید : استاندارد
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 30 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 500 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 30
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 30 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 27,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:41 )
   • ناودانی سایز 5 شاخه 6 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 5
   • گرید : استاندارد
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 500 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 23
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ناودانی سایز 5 شاخه 6 متری
   • سایز : 5
   • گرید : استاندارد
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 500 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 23
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • ناودانی سایز 5 شاخه 6 متری
   • انبار تهران (اسپیرال)
   • سایز : 5
   • گرید : استاندارد
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 500 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 23
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 23 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 39,200 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 10:41 )
  • برند
  • نام کالا
  • مشخصات فنی
  • واحد
  • مقدار
  • وزن تقریبی(kg)
  • قیمت پایه / تومان
  • قیمت کل(تومان)

ناودانی یک نوع پروفیل مقاطع باز ساختمانی است. طرح کلی ناودانی شبیه u انگلیسی نیز می باشد. همچنین یکی از قطعات پر مصرف فولادی به حساب می آید. برای ساخت ناودانی از یک جان و دو بال استفاده کرده اند. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر درباره ناودانی هستید در ادامه همراه ما باشید.

مختصری درباره تاریخچه ناودانی

از قرن 20 تا کنون تولید و مصرف ناودانی در صنعت ساختمان سازی وجود داشته است. امروزه به  دلیل افزایش صنایع مختلف تقاضا  برای تولید ناودانی افزایش پیدا کرده و کارخانه های بیشتری به تولید ناودانی می پردازند. همچنین نسبت به طرح ظاهری و شیوه تولید دارای دسته بندی مختلفی نیز می باشد. در ادامه بیشتر درباره انواع  دسته بندی ناودانی صحبت خواهیم کرد.

معرفی انواع ناودانی بر اساس شیوه تولید

ناودانی فابریک: برای تولید ناودانی فابریک شمش های فولادی را در کوره های مخصوص حرارت می دهند. پس از نرم و مذاب شدن مواد  نوبت به عبور از غلتک های نورد می رسد. بدین ترتیب ناودانی طبق اندازه نورد تولید خواهد شد.

ناودانی پرسی: همانطور که از اسم ناودانی پیدا است برای تغییر ظاهری این نوع ناودانی از دستگاه پرس استفاده می شود. دستگاه پرس به تولید ناودانی در طول 6 متر نیز کمک می کند. با توجه به روش تولید ناودانی ها باید بگوییم که ناودانی فابریک ارزان تر از ناودانی پرسی نیز می باشد.

 

ناودانی

 

مزایای استفاده از ناودانی

 • سبک وزن بودن

 • نیاز به فضای کم
 • سرعت بالا در نصب
 • مقاومت و کارایی بالا

معرفی انواع ناودانی بر اساس طرح ظاهری

ناودانی ساده : در ارتفاع 30 میلی متر تا 100 میلی متر ساخته می شود. یکی از ناودانی های پر مصرف در ساختمان سازی به حساب می آید. از ناودانی ساده برای ساخت چهار چوب و اتاق ماشین های سنگین استفاده می شود.

ناودانی مشبک: ناودانی مشبک را از ورق گالوانیزه تولید می کنند. ناودانی مشبک دارای سوراخ هایی است که در صورت نیاز بتوان آن ها را پیچ کرد. بیشترین کاربرد از ناودانی مشبک در ساخت قفسه های فولادی نیز می باشد.

ناودانی سبک: وزن پایینی دارد و در موارد خاص از آن استفاده می شود.

ناودانی سنگین: وزن و سایز ناودانی سنگین با یکدیگر یکسان است و تفاوت های بسیاری با ناودانی سبک دارد.

ناودانی آلومینیومی: دارای خاصیت ضد خوردگی و شکل پذیری است. بنابراین ناودانی آلومینیومی مناسب جوش خوردگی بالا نیز می باشد.

ناودانی گالوانیزه: از ورق نورد گرم ساخته شده است. استحکام ناودانی گالوانیزه در برابر زنگ زدگی و خوردگی بالا است.

 

ناودانی

 

بررسی کاربرد های ناودانی

 • تولید خرپا
 • تیر و ستون
 • صنعت ساخت وساز
 • صنعت ماشین سازی
 • صنعت کشتی سازی
 • استفاده برای ساخت نمای منازل

 

نمایش بیشتر

ساعت مچی مشکی الکترونیکی

Brand
دسته بندی: الکترونیک
کد: MS46891340

80000 تومان
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..
 • چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی.
 • مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد..