آهن مازیار | بازار آهن، مرکز فروش آهن، میلگرد

فروش تخصصی و حرفه ای انواع آهن آلات از تهران. برای خرید و استعلام تماس بگیرید.....

برند ها

سایز

گرید

طول

پاکسازی فیلتر
قیمت ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد
   • هاش 30 سبک
   • انبار تهران
   • سایز : 30
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 1060 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 1060
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 1060 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 28 سبک
   • انبار تهران
   • سایز : 28
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 917 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 917
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 917 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 26 سبک
   • انبار تهران
   • سایز : 26
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 818 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 818
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 818 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 24 سبک
   • انبار تهران
   • سایز : 24
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 724 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 724
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 724 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 22 سبک
   • انبار تهران
   • سایز : 22
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 606 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 606
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 606 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 20 سبک
   • انبار تهران
   • سایز : 20
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 508 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 508
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 508 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 20 سبک
   • انبار تهران
   • سایز : 20
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 508 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 508
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 508 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 18 سبک
   • انبار تهران
   • سایز : 18
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 426 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 426
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 426 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 18 سبک
   • انبار تهران
   • سایز : 18
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 426 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 426
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 426 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 16 سبک
   • انبار تهران
   • سایز : 16
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 365 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 365
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 365 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 16 سبک
   • انبار تهران
   • سایز : 16
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 365 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 365
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 365 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 14 سبک
   • انبار تهران
   • سایز : 14
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 299 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 300
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 299 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 12 سبک
   • انبار تهران
   • سایز : 12
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 224 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 225
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 224 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 14 سبک
   • انبار تهران
   • سایز : 14
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 299 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 299
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 299 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 10 سبک
   • انبار تهران
   • سایز : 10
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 200 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 200
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 200 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
  • برند
  • نام کالا
  • مشخصات فنی
  • واحد
  • مقدار
  • وزن تقریبی(kg)
  • قیمت پایه / تومان
  • قیمت کل(تومان)

تیر آهن هاش یکی از پر استفاده ترین مصالح در ساختمان سازی به حساب می آید. علت نام گذاری تیر آهن هاش شباهت آن به کلمه H نیز می باشد. تیر آهن هاش سبک یکی از مدل های تیر آهن هاش نیز می باشد. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر درباره ویژگی های هاش سبک هستید در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

تیر آهن هاش سبک

یکی از پروفیل های ساختمانی تیرآهن هاش سبک نیز نام دارد. شکل ظاهری این محصول شباهت بسیاری به H انگلیسی دارد بنابرایندر دسته بندی تیرآهن هاش نیز قرار می گیرد.  به طور کلی هاش سبک از دو بال پهن و یک جان مرکزی تشکیل شده است. بنابراین به دلیل ظاهری که دارد آن را با نام تیر آهن بال پهن نیز می شناسند. برای آشنایی بیشتر با انواع مدل های تیر آهن در این بخش به معرفی آن ها پرداخته ایم.

معرفی انواع مدل های تیر آهن

 1. تیرآهن سبک
 2. تیر آهن سنگین
 3. تیر آهن نیمه سنگین

 

هاش سبک

 

بررسی عناصر شیمیایی تیر آهن هاش سبک

برای تولید تیر آهن نیاز به موادی مانند کربن، گوگرد یا فسفراست. در روند ساخت تیر آهن در جهت افزایش مقاومت و کاربرد این محصول به مواد سازنده آن بسیار اهمیت می دهند. چرا که مواد سازنده تیر آهن باعث ایجاد خواص مکانیکی در آن می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر با خواص مکانیکی تیر آهن سبک در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

معرفی انواع آلیاژ های مناسب در ساخت تیر آهن هاش سبک

 •  2 با کربن 0.21 تا 0.25 درصد
 •  2 با کربن 0.21 تا 0.25 درصد
 • 2 با کربن 0.19 تا 0.23 درصد
 •  2 با کربن 0.24 تا 0.25 درصد
 •  3 با کربن 0.22 تا 0.24 درصد
 •  3 با کربن 0.19 درصد
 •  3 با کربن 0.23 درصد

 

هاش سبک

 

کاربرد های تیر آهن هاش سبک

همانطور که متوجه شده اید از تیر آهن هاش سبک برای پروژه های ساختمانی بسیاری استفاده می شود. چرا که تیر آهن هاش سبک دارای مقاومت کششی بالایی نیز می باشد. همچنین یک مدل از تیر آهن هاش سبک وجود دارد که طول آن 100 متر نیز می باشد. از این مدل تیر آهن سبک برای برج سازی نیز استفاده می شود.

ویژگی های پروفیل هاش سبک

 • ضخامت بدنه این مدل تیر آهن سبک است.
 • تیر آهن سبک از مقاومت بالایی بر خوردار می باشد.
 • در تیر آهن هاش از جان و بال مساوی استفاده شده که آن را کاملا مناسب برای صنعت ساخت و ساز کرده است.

بررسی تفاوت تیر آهن معمولی و هاش سبک

از تفاوت های تیر آهن معمولی و هاش سبک میتوان به گرید های آلیاژی نیز اشاره کرد. چرا که برای تولید تیر آهن هاش از گرید های متفاوتی نیز استفاده می کنند. کاربرد های تیر آهن هاش نیز نسبت به تیر آهن های معمولی بسیار متنوع و خاص نیز می باشد.

سایر تفاوت ها:

 • گرید آلیاژ تیر آهن معمولی با هاش متفاوت است.
 • این دو تیر آهن از نظر ابعاد و ضخامت یکسان نیستند.
 • تیر آهن هاش برای ارتفاع 100 متر و ساخت برج ها نیز مناسب است.
 • از تیر آهن معمولی برای ایده های معمولی با ارتفاع 30 متر استفاده می شود.
نمایش بیشتر

ساعت مچی مشکی الکترونیکی

Brand
دسته بندی: الکترونیک
کد: MS46891340

80000 تومان
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..
 • چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی.
 • مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد..