آهن مازیار | بازار آهن، مرکز فروش آهن، میلگرد

فروش تخصصی و حرفه ای انواع آهن آلات از تهران. برای خرید و استعلام تماس بگیرید.....

برند ها

سایز

گرید

طول

پاکسازی فیلتر
قیمت ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد
   • هاش 30 سنگین
   • انبار تهران
   • سایز : 30
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 1370 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 1370
   حداکثر سفارش (kg): 15000
   وزن هر شاخه: 1370 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 28 سنگین
   • انبار تهران
   • سایز : 28
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 1210 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 1210
   حداکثر سفارش (kg): 15000
   وزن هر شاخه: 1210 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 26 سنگین
   • انبار تهران
   • سایز : 26
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 1075 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 1075
   حداکثر سفارش (kg): 15000
   وزن هر شاخه: 1075 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 24 سنگین
   • انبار تهران
   • سایز : 24
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 960 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 960
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 960 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 22 سنگین
   • انبارتهران
   • سایز : 22
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 828 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 828
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 828 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 20 سنگین
   • انبارتهران
   • سایز : 20
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 720 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 720
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 720 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 20 سنگین
   • انبار تهران
   • سایز : 20
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 720 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 720
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 720 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 18 سنگین
   • انبارتهران
   • سایز : 18
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 590 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 590
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 590 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 18 سنگین
   • انبار تهران
   • سایز : 18
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 590 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 590
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 590 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 16 سنگین
   • انبارتهران
   • سایز : 16
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 500 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 500
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 500 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 16 سنگین
   • انبار تهران
   • سایز : 16
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 500 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 500
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 500 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 14 سنگین
   • انبار تهران
   • سایز : 14
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 390 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 390
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 390 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 12 سنگین
   • انبارتهران
   • سایز : 12
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 322 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 322
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 322 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 14 سنگین
   • انبارتهران
   • سایز : 14
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 390 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 390
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 390 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • هاش 10 سنگین
   • انبارتهران
   • سایز : 10
   • طول : 12 متر
   • گرید : IPE
  • وزن هر شاخه: 244 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 50 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 244
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 244 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
  • برند
  • نام کالا
  • مشخصات فنی
  • واحد
  • مقدار
  • وزن تقریبی(kg)
  • قیمت پایه / تومان
  • قیمت کل(تومان)

ساعت مچی مشکی الکترونیکی

Brand
دسته بندی: الکترونیک
کد: MS46891340

80000 تومان
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..
 • چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی.
 • مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد..