آهن مازیار | بازار آهن، مرکز فروش آهن، میلگرد

فروش تخصصی و حرفه ای انواع آهن آلات از تهران. برای خرید و استعلام تماس بگیرید.....

برند ها

سایز

گرید

طول

پاکسازی فیلتر
قیمت ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد
   • میلگرد 28 آجدار شاخه 12 متری
   • سایز : 28
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 58 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 60
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 58 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • میلگرد 25 آجدار شاخه 12 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 25
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 47 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 47 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 25,600 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:22 )
   • میلگرد 25 آجدار شاخه 12 متری
   • سایز : 25
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 47 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 47 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • میلگرد 25 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 25
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 47 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 47 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 26,100 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:01 )
   • میلگرد 25 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 25
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 47 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 47 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:04 )
   • میلگرد 25 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 25
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 47 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 47 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:02 )
   • میلگرد 25 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 25
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 47 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 47 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:07 )
   • میلگرد 22 آجدار شاخه 12 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 22
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 36 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 36 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 25,600 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:22 )
   • میلگرد 22 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 22
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 36 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 36 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:07 )
   • میلگرد 22 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 22
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 36 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 36 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:02 )
   • میلگرد 22 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 22
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 36 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 36 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:04 )
   • میلگرد 22 آجدار شاخه 12 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 22
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 36 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 36 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 26,100 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:01 )
   • میلگرد 22 آجدار شاخه 12 متری
   • سایز : 22
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 36 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 36 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • میلگرد 20 آجدار شاخه 12 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 20
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 30 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 30 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 25,600 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:22 )
   • میلگرد 20 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 20
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 30 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 30 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:07 )
   • میلگرد 20 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 20
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 30 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 30 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:02 )
   • میلگرد 20 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 20
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 30 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 30 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:04 )
   • میلگرد 20 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 20
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 30 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 30 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 26,100 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:01 )
   • میلگرد 20 آجدار شاخه 12 متری
   • سایز : 20
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 30 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 30 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • میلگرد 18 آجدار شاخه 12 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 18
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 24 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 24 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 25,600 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:22 )
   • میلگرد 18 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 18
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 24 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 24 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:07 )
   • میلگرد 18 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 18
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 24 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 24 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:02 )
   • میلگرد 18 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 18
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 24 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 24 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:04 )
   • میلگرد 18 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 18
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 24 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 24 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 26,100 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:01 )
   • میلگرد 18 آجدار شاخه 12 متری
   • سایز : 18
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 24 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 24 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • میلگرد 16 آجدار شاخه 12 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 16
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 19 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 19 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 25,600 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:22 )
   • میلگرد 16 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 16
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 19 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 19 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:07 )
   • میلگرد 16 آجدار شاخه 12 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 16
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 19 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 19 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:02 )
   • میلگرد 16 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 16
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 19 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 19 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:04 )
   • میلگرد 16 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 16
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 19 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 1000
   وزن هر شاخه: 19 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 26,100 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:01 )
   • میلگرد 16 آجدار شاخه 12 متری
   • سایز : 16
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 19 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 19 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • میلگرد 14 آجدار شاخه 12 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 14
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 25,600 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:22 )
   • میلگرد 14 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 14
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:02 )
   • میلگرد 14 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 14
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:07 )
   • میلگرد 14 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 14
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 25,700 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:04 )
   • میلگرد 14 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 14
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 26,100 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:01 )
   • میلگرد 14 آجدار شاخه 12 متری
   • سایز : 14
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 15 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • میلگرد 12 آجدار شاخه 12 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 12
   • گرید : A2
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 11 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 11 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • میلگرد 12 آجدار شاخه 12 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 12
   • گرید : A2
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 11 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 11 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 25,900 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:22 )
   • میلگرد 12 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 12
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 11 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 11 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 26,500 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:02 )
   • میلگرد 12 آجدار شاخه 12 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 12
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 11 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 11 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • میلگرد 10 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 10
   • گرید : A2
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 8 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 8 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • میلگرد 10 آجدار شاخه 12 متری
   • انبارتهران
   • سایز : 10
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 8 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 8 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • میلگرد 10 آجدار شاخه 12 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 10
   • گرید : A2
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 8 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 8 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 25,900 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:22 )
   • میلگرد 10 آجدار شاخه 12 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 10
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 8 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 8 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • میلگرد 8 آجدار شاخه 12 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 8
   • گرید : A2
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 5 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 200 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 1000
   حداکثر سفارش (kg): 1000
   وزن هر شاخه: 5 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 28,000 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/09 12:13 )
   • میلگرد 8 آجدار شاخه 12 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 8
   • گرید : A2
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 5 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 50
   حداکثر سفارش (kg): 4000
   وزن هر شاخه: 5 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 27,800 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/03/10 12:22 )
   • میلگرد12 آجدارa2
  • وزن هر کیلو: 11 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 کیلو
   حداکثر سفارش : 10000 کیلو
   حداقل سفارش (kg): 2000
   حداکثر سفارش (kg): 24000
   وزن هر شاخه: 11 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 10
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
   • میلگرد 8 آجدار شاخه 6 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 8
   • گرید : A2
   • طول : 6 متر
  • وزن هر شاخه: 3 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 40
   حداکثر سفارش (kg): 5000
   وزن هر شاخه: 3 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 5
  • قیمت پایه / تومان : 28,500 تومان
   آخرین به روز رسانی
   ( 1403/02/23 10:18 )
   • میلگرد 8 آجدار شاخه 12 متری
   • انبار تهران
   • سایز : 8
   • گرید : A3
   • طول : 12 متر
  • وزن هر شاخه: 5 کیلوگرم
   حداقل سفارش : 1 شاخه
   حداکثر سفارش : 100 شاخه
   حداقل سفارش (kg): 2000
   حداکثر سفارش (kg): 10000
   وزن هر شاخه: 5 کیلوگرم
   تعداد بندل در ظرفیت:
   حداقل ظرفیت: 1
   حداکثر ظرفیت: 1
  • قیمت پایه / تومان : 0 تومان
  • برند
  • نام کالا
  • مشخصات فنی
  • واحد
  • مقدار
  • وزن تقریبی(kg)
  • قیمت پایه / تومان
  • قیمت کل(تومان)

درباره میلگرد شاخه آجدار

میلگرد آجدار همانطور که از اسمش مشخص است نوعی از انواع میلگرد دارای آج، برآمدگی یا دندانه‌هایی در سطح خود است که مشکل اساسی فولاد نرم را در میلگردهای ساده ناشی از لغزندگی آن‌ها است، کاهش می دهد و پیوستگی خوبی را بین بتن و میلگرد ایجاد می‌کند. خاصیت کششی این میلگردها در مقایسه با میلگردهای دیگر، بالاتر است و در مقاطعی بین ۶ تا ۵۰ میلیمتر تولید می‌شوند. از میلگرد شاخه آجدار در مصارف ساختمانی و صنعتی استفاده می شود. بیشتر افرادی که در حوزه ساختمان و صنعت کار می کنند علاقه مند به خرید میلگرد شاخه آجدار هستند. چرا که استحکام کششی میلگرد آجدار بسیار بالا است. بنابراین بیشتر مصرف کننده از میلگرد شاخه آجدار را جایگزین میلگرد ساده کرده اند. اگر قصد خرید میلگرد آجدار را دارید در ادامه با بررسی مشخصات فنی آن همراه ما باشید.
از میلگرد شاخه آجدار در مصارف ساختمانی و صنعتی استفاده می شود. بیشتر افرادی که در حوزه ساختمان و صنعت کار می کنند علاقه مند به خرید میلگرد شاخه آجدار هستند. چرا که استحکام کششی میلگرد آجدار بسیار بالا است. بنابراین بیشتر مصرف کننده از میلگرد شاخه آجدار را جایگزین میلگرد ساده کرده اند. اگر قصد خرید میلگرد آجدار را دارید در ادامه با بررسی مشخصات فنی آن همراه ما باشید. یکی از پرکاربرد ترین پروفیل های فولادی میلگرد آجدار می باشد. میلگرد آجدار در قطر های مختلف چند میلیمتری و چند سانتی تولید شده و در بازار وجود دارد. اگر به بدنه میلگرد توجه کنید متوجه خواهید شد که در دو حالت ساده  و موج دار طراحی شده است.

میلگرد ساده : اگر سطح بدون ناهمواری و صاف باشد به آن میلگرد ساده گفته می شود.

میلگرد آجدار: اگر سطح دارای برجستگی و برآمدگی باشد به آن میلگرد آجدار می گویند.

 

علت تولید میلگرد به صورت آجدار

ممکن است برای شما سوال پیش بیاید که چرا میلگرد را به صورت آجدار تولید می کنند؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بدانید که از میلگرد برای چه کاری استفاده می شود؟ همانطور که گفته شد در مصارف ساختمانی از میلگرد استفاده می شود. در واقع میلگرد در مصارف ساختمانی در جلوگیری از ضعف بتن ها تاثیر بسیاری خواهد داشت. احتمالا تا کنون فکر می کرده اید که بتن بسیار مقاوم است و محال است برای آن مشکلی پیش بیاید. اما جالب است بدانید که بتن تنها در برابر فشار و ضربه مقاومت بالایی دارد. بنابراین اگر در شرایط کششی قرار بگیرد به راحتی مقاومت خود را از دست می دهد. برای جلوگیری از این مسئله و رعایت استاندارد های ایمنی در بحث ساختمان سازی بسیار اهمیت دارد که از میلگرد استفاده کنید. میلگرد های آجدار نسبت به مدل ساده مقاومت بالاتری را در برابر نیروهای کششی ایجاد می کنند. چرا که آج دار بودن میلگرد باعث می شود چسبندگی بیشتری را ایجاد کند.  چسبندگی بالای میلگرد به بتن به عدم حرکت میلگرد به بیرون و جا به جا شدن آن بسیار کمک خواهد کرد. برای درک بهتر این مطلب در ادامه بیشتر درباره کاربرد های میلگرد آجدار صحبت خواهیم کرد.

 

قیمت روز میلگر شاخه آجدار

میلگرد ساده و آجدار از سازه های فولادی هستند که هر کدام از این میلگرد ها در دو نوع شاخه و کلاف به بازار عرضه می شوند. در واقع میلگرد برای جبران مقاومت کششی پایین بتن در مقابل نیروهای وارده استفاده می شود. از آنجایی که توانایی بتن در تحمل نیروهای کششی بسیار کم است برای جلوگیری از شکسته شدن آن، میلگردها را به کار میگیرند. قیمت میلگرد آجدار نقش بسزائی در هزینه های تمام شده یک پروژه ساختمانی دارد، خرید میلگرد همواره از دغدغه های اصلی سازندگان و پیمانکاران ساختمان بوده است. با توجه به تنوع محصولات و کارخانه های تولیدی، نوسانات قیمت میلگرد و مباحث فنی و تخصصی همواره استفاده از مشاوره افراد متخصص می تواند در خریدی مطمئن موثر باشد.

فروشگاه آهن مازیار یکی از بزرگترین فروشندگان آهن آلات در بازار بزگ آهن تهران می باشد که در پایگاه اینترنتی خود اقدام به فروش و تامین آهن آلات نموده است، جهت استعلام قیمت و مشاهره قیمت روزانه میلگرد شاخه آجدار در قطرهای مختلف در این صفحه قیمت به صورت روزانه بروزرسانی می گردد و شما می توانید از وب سایت فروشگاهی اقدام به سفارش و خرید اینترنتی میلگرد شاخه آجدار به هر میزانی نمائید. قیمت میلگرد آجدار نقش به سزائی در هزینه های تمام شده ی پروژه های ساختمانی دارد. تفاوت هر یک از انواع میلگرد آجدار به میزان آج‌ها و شکل ظاهری آن‌ها برمی‌گردد.  میلگرد آجدار براساس شکل ظاهری به 3 دسته مرکب، دوکی و یکنواخت تقسیم می‌شود.

 

معرفی انواع گرید مدل میلگرد آجدار

به طور کلی انواع میلگرد در چهار گروه میلگرد A1 تا A4 تقسیم میشن، میلگرد A1 آجدار نیست و  از انواع میلگرد ساده است و معمولا برای جوشکاری و خمکاری مناسب می‌باشد. میلگرد های آج دار وابسته به نیاز مشتری دارای انواع مختلفی از A2, A3, A4 هستند. به همین ترتیب در این بخش  قصد داریم به بررسی انواع مختلف میلگرد های آجدار بپردازیم.

میلگرد آجدار A2: در ساخت میلگرد آجدار مدل A2  از کربن کمی استفاده کرده اند که باعث شده تا انعطاف پذیری و قابلیت خم شدن بالایی داشته باشد. آج های میلگرد A2 شکل مارپیچی دارند. به دلیل شکل ظاهری این میلگرد در دسته بندی نیمه سخت قرار خواهد گرفت.

میلگرد آجدار A3: میزان مقاومت میلگرد آجدار A3 بیشتر از میلگرد آجدار A2 است. طراحی میلگرد آجدار A3 به صورت هفت و هشت شکل درنظر گرفته شده است. به دلیل نوع طراحی این میلگرد به آن میلگرد هفتی و هشتی نیز گفته می شود. از A3 برای آرماتور طولی ساختمان استفاده می شود.

میلگرد آجدار A4: میلگرد آجدار A4 جز میلگرد ها سخت می باشد که مقاومت بالایی دارد. میزان کربن استفاده شده در ساخت این نوع میلگرد بسیار بیشتر از سایر مدل ها است. به همین دلیل میزان انعطاف پذیری آن بسیار کم است. آج های A4 ظاهری مرکب دارند و مورد استفاده مصارف صنعتی و سازه های بزرگ قرار می گیرند.

 

بررسی مشخصات فنی میلگرد آجدار

یکی از مهم ترین فاکتور ها در بررسی مشخصات فنی میلگرد آجدار تنس تسلیم (میزان مقاومت میلگرد) محاسبه می شود. باید بدانید که میزان مقاومت میلگرد به این عدد وابسته می باشد. بنابراین هر چقدر میزان تنس تسلیم میلگرد بالاتر باشد مقاومت بیشتری هم دارد. به طور کلی در بین مدل های میلگرد های آجدار بیشترین مقاومت را A4 با تنس تسلیم 5000 کیلوگرم و کمترین میزان مقاومت را مدل A2 با سانتی متر مربع نیز دارد.   

قطر یا سایز میلگرد: یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر مقاومت میلگرد ها میزان قطر آن ها است. مشخص است که هر چقدر قطر یک میلگرد بیشتر باشد میزان مقاومت آن هم بیشتر است.

انواع قطر ها:

 • 16 میلی متر
 • 18 میلی متر
 • 20 میلی متر
 • 40 میلی متر

بررسی تفاوت های میلگرد ساده و آجدار

قدرت جوش پذیری: یکی از تفاوت های میلگرد ساده و آجدار در قدرت جوش پذیری آن ها است. میلگرد های ساده به راحتی جوش می خورند و به همین دلیل در صنایع مختلف مربوط به جوش کاری مورد استفاده قرار می گیرند. جالب است بدانید که میلگرد های آجدار به خصوص در مدل های A3 و A4 خاصیت جوش پذیری ندارند.

قدرت آبکاری میلگرد ها: یکی دیگر از تفاوت های میلگرد های ساده و آجدار از نظر خاصیت آبکاری آن ها است. یکی از مزایای آبکاری میلگرد افزایش مقاومت آن ها در برابرخوردگی، ضربه، سایش و اکسیداسیون است. بنابراین می توان گفت آبکاری بیشتر مناسب میلگرد های ساده است تا آجدار چرا که میلگرد های آجدار از مقاومت خوبی بهره می برند.  

خاصیت کششی میلگرد ها: یکی از تفاوت های میلگرد های ساده و کششی خاصیت کششی میلگرد ها است. میلگرد های ساده نسبت به میلگرد های آجدار از خاصیت کششی یا استحکام کششی بالاتر بهره می برند.

خاصیت خستگی: مورد تنش قرار گرفتن سازه های ساختمانی امری بسیار طبیعی است. در اثر ضربه هایی که به میلگرد ها وارد می شود ممکن است مشکلاتی مانند ترک خوردن، شکستن یا فرو ریختن میلگرد ها پیش بیاید. خاصیت خستگی میلگرد ها ارتباط مستقیمی با میزان شکل پذیری آن ها دارد.

 

کاربرد های میلگرد آجدار

یکی از مهم ترین کاربرد های میلگرد آجدار استفاده از آن در سازه های بتنی برای ایمن کردن ساختمان با تعداد طبقات بالا است.

 • مناسب برای سازه های بزرگ مانند: سد، پل، تونل و..
 • مورد استفاده در صنعت های راه سازی و صنایع پتروشیمی
 • کاربردی در صنایع خودرو سازی، حمل و نقل و تجهیزات مکانیکی
 • افزایش مقاومت سازه هایی مانند: تیر، ستون دال، دیوار برشی و ..
 • قابل استفاده برای ماشین آلات کشاورزی، تراشکاری، سوراخ کاری و..

 

نحوه ساخت و تولید میلگرد آجدار

تولید میلگردها معمولا با فرایند نورد گرم انجام می‌شود. شمش‌های فولادی در کوره‌ها با حرارت 1100 درجه سانتی‌گراد به حالت مذاب در آمده و سپس به‌وسیله یک جک هیدرولیکی به ترتیب در ردیف‌های مشخص به داخل کوره هدایت و برای نورد آماده می‌شود. غلتک‌های تعبیه شده در دستگاه نورد، طی سه مرحله با اعمال فشار و کشش، موجب رسیدن فولاد به قطر استاندارد می‌شود. بعد از اتمام نورد، میلگردها به قفسه‌های نورد منتقل و در نهایت به استندهای آج‌زنی فرستاده می‌شوند. آج‌زنی فولادهای A2 در همان مرحله نورد انجام می‌پذیرد ولی مابقی بعد از خنک شدن وقرار گرفتن در دمای معمولی آج‌زنی می‌شود. نهایتا میلگردها با طول استاندارد 12 متر برش داده شده و بعد از بسته‌بندی روانه بازار می‌شوند. 

 • مشخصات شیمیایی میلگرد آجدار

طبقه بندی

علامت مشخصه

درصد ترکیب شیمیایی عناصر (حداکثر مقادیر)

حداکثر کربن معادل %

کربن

c

سیلیسیم

Si

منگنز

Mn

فسفر

p

گوگرد

S

نیتروژن

N

میلگرد آجدار مارپیج

آج 340

0.35

0.65

1.36

0.050

0.050

-

0.50

آج 350

0.30

0.60

1.66

0.045

0.045

0.014

0.51

میلگرد آجدار جناغی

آج 400

0.40

0.65

1.66

0.050

0.050

-

-

آج 420

0.33

0.60

1.56

0.045

0.045

0.014

0.56

میلگرد آجدار مرکب

آج 500

0.43

0.65

1.88

0.050

0.050

-

-

آج 520

0.35

0.60

1.88

0.045

0.045

0.014

0.61

 

جدول شماره 2-  مشخصات شیمیایی میلگرد آجدار

 

 • مشخصات مکانیکی میلگرد آجدار

طبقه بندی

علامت مشخصه

آزمون کششی

ازمون خمش سرد

حداقل تنش تسلیم

حداقل مقاومت کششی

حداقل ازدیاد طول نسبی

زاویه خمش

قطر فک خمش

آج دار مارپیچ

آج 340

340

500

18

180

d2

آج دار جناغی

آج 400

400

600

16

180

d2

آج دار مرکب

آج500

500

650

10

90

d2

جدول شماره 3 -  مشخصات مکانیکی میلگرد آجدار

 

 • مشخصات وزنی میلگرد آجدار

وزن هر شاخه میلگرد (kg)

8

10

12

14

16

18

20

22

25

28

32

ذوب آهن اصفهان

4.76

7.392

10.656

14.52

18.96

24

29.64

35.76

46.2

57.96

75.72

کویر کاشان

 

7.5

11

14.8

19.2

24.6

30

36

46.4

58.5

76

شاهین بناب

4.44

4.66

7.07

7.31

10.19

10.54

13.88

14.36

18.29

18.77

23.16

23.76

28.60

29.3­5

34.50

35.41

44.75

25.57

55.92

57.39

73.05

74.98

ظفربناب

4.2

6.2

10.2

13.6

17.3

22.1

28

35.5

45.9

 

 

حسن رود

4.7

6.9

10

13.7

18

22.9

29.6

 

 

 

 

آذر فولاد امین

4.41

7

10.13

13.9

18.13

23

28.3

34.2

44.6

56

73.1

اهواز

4.5

 

10.5

15

20

25

30

 

 

 

 

کاوه تیکمه داش

4.596

7.284

10.152

13.86

18.96

23.28

28.4

34.41

44.88

56.88

74.4

آریان فولاد

 

7

10

14

18

23

 

 

 

30

 

سیرجان

 

 

10

10.5

13

13.4

17.5

22.5

 

 

 

 

 

نیشابور

 

 

 

14.2

14.6

18.8

19.2

24

24.4

29

29.4

36

36.4

46.8

47.2

57.8

58.5

 

میانه

 

 

 

14.5

19

24

29.5

36

46.5

 

 

امیرکبیر خزر

 

 

10.7

11.1

13.7

14.2

18

18.5

24

28

29

 

 

 

 

شاهرود

 

 

 

 

18

19.5

24

25

29.5

31

 

 

 

 

ارگ تبریز

 

 

 

14.5

18.5

19

23

24

29.5

35

35.5

 

 

 

راد همدان

 

 

9.5

13.5

17.5

21.5

27

31

42

 

 

جدول شماره 4 -  مشخصات وزنی میلگرد آجدار

انواع سایز میلگرد 

میلگرد دارای مقادیر دقیق در سایز و وزن می باشد، که همه ی آنها طبق استاندارد جهانی تولید و در بازار عرضه می گردد. با مراجعه به جدول اشتال میلگرد می توان سایز و وزن دقیق میلگرد آجدار را محاسبه کرد.

 1. انواع میلگرد آجدار در دو نوع شاخه و کلاف در سایز های متداول 5.5 الی 40 میلی متر
 2. انواع میلگرد ساده در دو نوع شاخه و کلاف در سایز های متداول 5.5 الی 20 میلی متر با کاربردهای صنعتی و ساختمانی

 

کارخانجات تولیدکننده میلگرد آجدار در ایران

ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی در ایران است. همچنین ذوب‌آهن اصفهان، بزرگترین شرکت فولاد در ایران است که با ظرفیت ۲٫۸ میلیون تن محصول پایانی، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید می‌کند. در سال ۱۳۴۴ طبق موافقت‌نامه‌ای که بین ایران و شوروی بسته شد، روس‌ها متعهد شدند درازای صادرات گاز به آن کشور، شرکت ذوب‌آهن اصفهان و ماشین‌سازی اراک را تأسیس کنند. این کارخانه در جنوب غربی استان اصفهان و در شمال مرکز شهرستان لنجان قرار گرفته‌است. کارخانه ی ذوب آهن اصفهان دارای 4 کارگاه بزرگ نورد به نام های کارگاه نورد 300، نورد 350 ، نورد 500 و نورد 600 می باشد. ظرفیت تولید کارگاه 300، نزدیک به 700 هزارتن در سال و کارگاه 350 چیزی بیش از 300 هزار تن در سال است. این دو کارگاه وظیفه ی تولید میلگرد ساده و آجدار استاندارد از سایز 12 تا 40 در طول استاندارد 12 متر و یا طول های نرمال (که کمتر از 12 متر می باشند) و میلگرد کلاف در سایزهای 5 و نیم تا 12 می باشد.

کارخانه سیادن ابهر

در سال 1385 با هدف تولید مقاطع فولادی و به منظور کاهش نرخ بیکاری در منطقه و افزایش اشتعال زایی در استان های زنجان و قزوین، کارخانه تولیدی فولاد ابهر بنا نهاده شد. ظرفیت پیش بینی شده برای این کارخانه در حدود 288 هزارتن در سال در نظر گرفته شده بود که پس از مدت کمی با تمرکز بر تولید میلگرد به بخش اعظمی از ظرفیت خود دست یافت. کارخانه فولاد ابهر،  میلگرد خود را با برند میلگرد سیادن ابهر وارد بازار می نماید.

میلگرد تولید شده در کارخانه سیادن ابهر همانند میلگردهای تولیدی دیگر از جمله میلگرد ابرکوه، میلگرد بافق یزد، میلگرد نیشابور، میلگرد زاگرس و دیگر انواع میلگرد از استاندارد روسی تبعیت می کند. 

کارخانه میلگرد بافق یزد

مجموعه صنعتی بافق در سال 1390 بر اساس طرح فولاد بافق یزد به عنوان یکی از مگاپروژه های صنعت فولاد کشورمان تعریف و جهت اجرا به بخش خصوصی محول گردید. موقعیت مکانی در نظر گرفته شده برای این مجموعه طوری انتخاب شد که به معدن سنگ آهن مرکزی ایران و چغارت نزدیک باشد. علاوه بر نزدیک بودن به منابع معدنی مزیت دیگری در موقعیت مجموعه صنعتی بافق یزد وجود دارد. قرار گرفتن در مرکز کشور به لحاظ همجواری با جاده ترانزیت و شبکه ریلی از نقاط مثبت این موقعیت جغرافیایی می باشد. حمل و نقل محصولات این مجموعه می تواند از طریق حمل و نقل جاده ای و حمل نقل ریلی صورت گیرد. مرکزیت این محل باعث می گردد تنوع متقاضیان محصول در سراسر کشور پراکنده باشند و این نقطه قوتی در جهت معرفی بیشتر میلگرد بافق یزد به اقصی نقاط کشور خواهد شد.

مجتمع فولاد خراسان

مجتمع فولاد خراسان یکی دیگر از تولیدکنندگان میلگرد در کشور است. محصولات این کارخانه تحت نام میلگرد نیشابور در بازار شناخته می شود. دلیل این نامگذاری واقع شدن این کارخانه در نزدیکی شهر نیشابور است. مجتمع فولاد خراسان از تولیدکنندگان برتر میلگرد در کشور است که محصولات با کیفیتی را روانه بازار میکند. در حال حاضر سه نوع میلگرد ساده، آجدار مارپیچ و جناقی از محصولات این کارخانه است که بر اساس استاندارد ملی 3132 تولید می شود.

 

نمایش بیشتر

ساعت مچی مشکی الکترونیکی

Brand
دسته بندی: الکترونیک
کد: MS46891340

80000 تومان
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..
 • چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی.
 • مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد..